REPARACIÓ I MANTENIMENT DE COBERTES INDUSTRIALS

ESTRUCTURES METÀL· LIQUES

 
COBERTES I PARAMENTS VERTICALS
Fibrociment, xapa precalada, xapa galvanitzada,alumini, sandwichs, policarbonat, teula, pannell autoportant.

FALSOS SOSTRES

Alumisol, alumini grecat, fibres minerals acústiques, Lames d'alumini i P.V.C., pannell de viruta aglomerada, vinílics, pannell din.

DIVISIONS DE GUIX
Envans, trasdosats, sostres, aïllaments tèrmics i acústics.

 

Aicober, S.L.

C/ Roger de Flor, 306, 9è., 2a.

08025 - Barcelona

Tels. 93.459.14.06 / 93.459.13.64

Fax. 93.207.71.56